حزب کمونیست ایران

صادر شدن حکم حبس علیه مژگان اسکندری

مژگان اسکندری، دانشجوی ۲۱ ساله و از بازداشت‌ شدگان اعتراضات آبان ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه رژیم در تهران به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد.

به گزارش منتشره، مژگان اسکندری به عنوان متهم ردیف چهارم در پرونده‌ای که محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی در آن پرونده به عنوان متهمان ردیف اول تا سوم به اعدام، حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند، طی روزهای هفتم و یازدهم بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه رژیم در تهران و به اتهام «اجتماع و تبانی از طریق حضور و فعالیت در تجمعات غیر قانونی» محاکمه شده بود.