حزب کمونیست ایران

صدور احکام حبس علیه چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندره

روز پنجشنبه 10 آذر ماه، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان_دیواندره، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، از سوی شعبه یک دادگاه رژیم سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»به احکام حبس محکوم شدند.
بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، امید شاه‌محمدی به ۵ سال حبس تعزیزی و پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی هر یک به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند. این فعالان در تاریخ ۲۵ خرداد به دلیل فعالیت‌های صنفی و شرکت در تحصن صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی رژیم در منزل خانواد‌گی‌شان در شهر دیواندره بازداشت شدند.گفتنی است که این چهار فعال صنفی معلمان کردستان پس از ۷۶ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج هر یک با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.