حزب کمونیست ایران

صدور احکام مفسد فی الارض برای ۸ نفر در اصفهان

به گزارش منتشره روز شنبه 7 تیرماه،برای 8 تن از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در اصفهان حکم مفسد فی الارض صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام این خبر افزود،در صورت تکرار این اعتراضات، نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی به شدت، شهروندان معترض را سرکوب خواهند کرد. صدور احکام اعدام برای ۸ نفر از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در حالی تائید شده که در تاریخ ۴ تیر ماه،احکام اعدام امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی،سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ نیز صادر شده است.گفتنی است، احکامی از قبیل مفسد فی الارض می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.