حزب کمونیست ایران

صدور بیانیه اعتراضی دانشجویان تعلیق شده به مناسبت روز دانشجو

روز سه شنبه 14 آذرماه،جمعی از دانشجویان تعلیق شده در آستانه ۱۶ آذر طی یک بیانیه فراخوان به اعتصاب سراسری برای روز چهارشنبه ۱۵ آذر دادند و از دانشجویان خواستند که از شرکت در کلاس‌های درس برای یک روز خودداری کنند.

دربخشی از این بیانیه بر مطالباتی همچون حق تحصیل در دانشگاه،حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز،حق آزادی اندیشه و بیان،حق انتقاد و مطالبه‌گری،حق برخورداری از دادرسی عادلانه،حق برخورداری از خوابگاه و حق حفظ حریم خصوصی تحت عنوان  مطالبات صریح برای به رسمیت شناختن بدیهی‌ترین حقوق شهروندی تاکید شده است.این دانشجویان در آستانه‌ی شانزدهم آذر در حالی به روز دانشجو نزدیک می‌شوند که بسیاری از هم‌دانشگاهی‌های آنها یا با احکام ظالمانه‌ کمیته‌های ‌انضباطی و ارجاع به شیوه‌نامه‌ای ضد‌‌دانشجویی،از حق تحصیل محروم هستند و یا داخل دانشگاه فضای متشنجی را تجربه می‌کنند.بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها صرفاً به دلیل حمایت از جنبش دانشجویی و دفاع از حقوق اساسی دانشجویان با احکام ناروای اخراج، تعلیق، قطع حقوق یا عدم تمدید قرارداد روبه‌رو شده‌اند و در موارد متعددی،اساتیدی با کیفیت تدریس به مراتب پایین‌تر،صرفاً به واسطه‌ی سکوت در برابر سرکوب دانشجویان‌ و همکاران خود یا حتی همراهی با دستگاه سرکوب،جایگزین شده‌اند.