حزب کمونیست ایران

صدور بیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

شماری از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه شانزدهم آذر ماه مصادف با “روز دانشجو” با انتشار بیانیه‌ای با پاسخ به سرکوب دانشجویان توسط نهادهای امنیتی رژیم در دانشگاه‌ها را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:وحشت از تکرار روزهای درخشان «زن زندگی آزادی» خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه‌ها ربوده و همچنان می‌کوشند تا با تصویب آئین‌نامه‌های انضباطیِ ضددانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتیدِ معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب، درون ترس‌خورده و مضطرب‌شان را آرام نگه‌دارند.این ماحصل سیستمی ا‌ست که چند دهه فرصت اصلاح و تغییر را از خود دریغ کرد و خود‌ویرانگرانه فرصت‌ها را در اختیار مشتی پوسیده‌مغزان فاسد و ناکارآمد قرار داد.اما پیش‌بینی سرنوشت این غولِ بدقوارۀ بی‌خرد و پرخاشگر در آینده‌ای دور یا نزدیک چندان پیچیده نیست، چراکه تاریخِ بشرْ این موجودات ریزودرشت را کم به خود ندیده است.آنها معتقدند جنبش دانشجویی می‌تواند در این برهۀ تاریخی استراتژی «قهر فعالانه» را در پیش بگیرد.این دانشجویان اعلام کردند:دانشگاه را به نفع تمامیت‌خواهان ترک نخواهیم کرد،برای تصاحب کوچکترین منافذ و امکانی در هر ساحتی که مجال تنفس و مقاومت برای‌شان فراهم کند مبارزه خواهند کرد و علیه تمامیت‌خواهانِ اسلام‌گرا و به نفع جامعه‌ای انسانی،آزاد و برابر به‌کار خواهند بست.