حزب کمونیست ایران

 صدور حکم‌های فله‌ای علیه مبارزین انقلابی

به دنبال بازداشت‌ هزاران معترض در جریان خیزش سراسری، صدور احکام فله‌ای، گروهی و حتی خانوادگی علیه معترضان در شهرهای مختلف ادامه دارد.

تازه‌ترین موارد احکام فله ایی، صدور حکم ۷۴ سال حبس برای ۲۲ تن از مبارزین ایلام و ۱۸ سال‌ونیم حبس برای ۶ مبارز در اشنویه است. برپایه گزارش منتشرشده در شهر اشنویه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری، ۶ نفر از معترضان به نامهای احسان صفایی‌فر، محمد پیغامی، فردین خوش‌خواهش، فرهاد کاظمی، خالد دشتی و عبدالرحیم رحیمی گوران‌آباد، را به اتهام شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در مجموع به ۱۸ سال‌ونیم حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین در یک حکم فله‌ای دیگر شعبه دوم دادگاه  رژیم در ایلام ۲۲ نفر از معترضان را فقط به استناد یک گزارش نیروی انتظامی در مجموعه به ۷۴ سال زندان محکوم کرده است. همزمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی دامنه احکام فله‌ای «اعدام» را از دادگاه‌های بدوی به سطح دیوان عالی کشور کشانده است تا آنجا که این دیوان روز شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱، ابتدا از پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو خبر داد و ساعتی بعد اعلام کرد که اشتباهی صورت گرفته و حکم اعدام این زندانی سیاسی تایید شده است.