حزب کمونیست ایران

صدور حکم اعدام برای هفده نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 31 تیرماه، 17 نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و بعضاً به اعدام محکوم شدند.

بر پایه این گزارش، هفده ایرانی از بین متخصصان و کارشناسان کشور به جرم جاسوسی برای سازمان اطلاعات آمریکا “سیا” شناسایی و دستگیر شده اند. احکام برخی از این افراد به عنوان مفسد فی الارض از سوی دستگاه قضایی ایران صادر شده و محکومان به این عنوان اعدام می‌شوند و برخی دیگر به حبس های طویل المدت محکوم شده اند.