حزب کمونیست ایران

صدور حکم اعدام علیه سه زندانی در قزلحصار کرج

سه زندانی در زندان قزلحصار کرج، توسط دادگاه رژیم این شهر از بابت جرایم “مرتبط با مواد مخدر” به اعدام محکوم شدند.

این حکم روز شنبه مورخ  ۱۷ اسفندماه در زندان به آنها ابلاغ شد. این افراد در یک پرونده مشترک  در سال 96 با اتهامات مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر  دستگیر شدند و بر اساس حکم دادگاه هر یک به یک فقره اعدام، مصادره اموال، ضبط خودرو نقلیه به نفع دولت و همینطور ابطال گذرنامه محکوم شدند. براساس حکم دادگاه این سه زندانی تا بیست روز آینده اعدام خواهند شد.