حزب کمونیست ایران

صدور حکم بدوی علیه دادگاه فرامرز سه‌دهی

به گزارش کانون نویسندگان ایران،روز چهارشنبه 15 شهریورماه،حکم بدوی دادگاه فرامرز سه‌دهی،شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران صادر شد.

به موجب این حکم که در دادگاه کیفری اهواز صادر شده است،فرامرز سه‌دهی به اتهام‌ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۲۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.فرامرز سه دهی در شهریورماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام‌های واهیِ «اقدام علیه امنیت ملی از طریق طبع و نشر کتاب» و «عضویت در گروه‌های اپوزیسیون رژیم» به جزای نقدی ۳۲ میلیون تومان بدل از ۳ سال و ۳ ماه و ۲ روز حبسِ تعزیری محکوم شده بود.