حزب کمونیست ایران

صدور حکم تخلیه شش روستای مرزی

براساس خبرهای منتشر شده روز شنبه ۵ مهر ماه، شورای امنیت رژیم، حکم تخلیه ۶روستای مناطق کرد نشین را صادر کرد.

شورای عالی امنیت رژیم به بهانه قرار گرفتن شش روستای “نوکان، هرزنه، گاکی، بردان، گوره شیر و تیت سفلی” در مجاورت نوار مرزی دستور تخلیه این روستاها را صادر نموده است. هنگ مرزی رژیم در شهرستان سردشت به اهالی این روستاها اعلام کرده که بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت رژیم باید هرچه سریع تر برای تخلیه روستاهای خود اقدام نمایند. مقامات امنیتی در حالی دستور تخلیه این شش روستا را بدلیل مجاورت در نوار مرزی صادر نموده کرده‌اند که شغل اصلی اهالی این روستاها اغلب کشاورزی و دامداری است. مقامات حکومتی بدون درنظر گرفتن محلی مناسب برای اسکان اهالی این روستاها آنان را مجبور به ترک محل زندگی خود می نماید. گفتنی است مصوبه شورای عالی امنیت رژیم مبنی بر تخلیه این شش روستا با خشم مردم این منطقه همراه شده و اعلام کرده‌اند که حاضر به ترک محل زندگی خود نمی‌باشند.