حزب کمونیست ایران

صدور حکم جلب برای چهار معلم در گیلان

روز شنبه 31 تیرماه شعبه سه دادسرای عمومی رژیم رشت علیه چهار معلم و فعال صنفی گیلان، قرار جلب دادرسی صادر کرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،هویت این اعضای کانون صنفی معلمان گیلان را “تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده” عنوان کرده است.گفتنی است که شعبه سه دادسرای عمومی رژیم در رشت این معلمان را به اتهام واهی “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات مکرر” محکوم کرده است.