حزب کمونیست ایران

صدور حکم جلب دو نفر از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر

طی دو هفته گذشته، حکم جلب علیرضا ثقفی و اصغر فیروزی، از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق کارگر صادر و به محل کارشان ابلاغ شد.

اصغر فیروزی که در سال ۱۳۹۷ با پلمب “کتابخانه مرجع در مشهد” و “موسسه فرهنگی پیام” بازداشت شده بود، اکنون با ابلاغ حکم سه ماه حبس تعزیری، حکم جلب او از طرف شعبه اجرای احکام رژیم به محل موسسه پیام ابلاغ شد که به خاطر عدم حضور وی، محل مورد بازبینی قرار گرفت و از همکاران او خواسته شد که مراتب را به وی ابلاغ کنند. همچنین حکم جلب علیرضا ثقفی برای اجرای یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر و ماموران به محل کار وی مراجعه کردند. علیرضا ثقفی به همراه تعدادی از فعالان کارگری در ششم اردیبهشت ۹۸ در پارک جهان نمای کرج به اتهام تدارک برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز کارگر، دستگیر شده بود.