حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری

صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری

روز پنج شنبه 23 تیرماه، دستگاه قضایی سوئد، حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی که نقش بسزایی در اعدام‌های زنذانیان دهه ۶۰ داشته است را به حبس ابد محکوم کرد.

گفتنی است، دادستانی سوئد پیشتر خواستار مجازات اشد و صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری به اتهام‌های نقض قوانین بین‌الملل، جنایت جنگی از نوع شدید و قتل شده بود. حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ نقش داشته است، در آبان ماه سال ۹۸ و به دنبال سفر به سوئد بازداشت و توسط دستگاه قضایی این کشور محاکمه شد.