حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس برای کلیه متهمان پرونده هفت تپه

روز سه شنبه ۸ بهمن ماه امیر رئیسیان وکیل مرضیه امیری و چند تن دیگر از متهمان پرونده هفت‌تپه اعلام کرد، همه متهمان پرونده هفت‌تپه، پنج سال حبس محکوم شدند.

به گفته این وکیل دادگستری، حکم بدوی مرضیه امیری (خبرنگار) ده سال و نیم حبس به اضافه شلاق بود که توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم صادر شد؛ در مرحله‌ی بعد، در تجدیدنظرخواهی پرونده به دادگاه ۳۶ تجدیدنظر ارسال شد که تمام اتهامات ایشان را مصداق اجتماع و تبانی دانستند و در نهایت، ایشان پنج سال حبس اجرایی گرفتند. وی با بیان اینکه هم مرضیه امیری و هم باقی متهمان پرونده هفت‌تپه همگی پنج سال حبس گرفتند، افزود: فارغ از اینکه هیچ اقدامی در پرونده هفت‌تپه مجرمانه نبوده، ولی نقش و تاثیر اقدامات متفاوت بوده است؛ با این حال همه بدون استثنا و تمایزگذاری، پنج سال حبس گرفتند.