حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس برای یک شهروند در کرمانشاه

روز جمعه 15 شهریور ماه، یک شهروند اهل کرمانشاه توسط دادگاه رژیم این شهر به سه ماه حبس محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند به نام “امین سیبر” در دادگاه رژیم کرمانشاه به اتهام “تشویش اذهان عمومی” بدون دسترسی به وکیل به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. لازم به یادآوری است، وی روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶ به اتهام “برگزاری تجمعات کارگری و تحریک کارگران شهرداری برای اعتصاب” توسط ماموران امنیتی در کرمانشاه بازداشت و نهایتا روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.