حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس تعزیری برای یک کارگردان ایرانی

بنابه گزارش منتشره، روز دوشنبه 31 تیرما، یک کارگردان ایرانی بنام “محمد رسول اف” به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

گزارش‌ها حاکی است، که محمد رسول‌اف ، فیلمساز و کارگردان سینما به یکسال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران نیز گزارش داد که محمد رسول‌اف، کارگردان سینما و برنده جایزه نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۱۷ توسط دادگاه رژیم تهران به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. اتهام رسول‌اف در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.