حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران

حکم “آرش گنجی” مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، مبنی بر ۱۱ سال حبس تعزیری روز چهارشنبه، ۱۰ دی‌ماه، به وکیل مدافع او ابلاغ شد.

وکیل مدافع آرش گنجی، گفته است که او به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و از به اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس و در مجموع به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. وکیل آرش گنجی همچنین گفت که مصداق تمامی این اتهام‌ها علیه این عضو کانون نویسندگان ایران ترجمه کتابی درباره‌ تحولات کردستان سوریه با عنوان «کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ» عنوان شده است.