حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه توماج صالحی

بر اساس گزارشات منتشر شده، روز دوشنبه 19 تیرماه توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی به اتهام “افساد فی الارض” به شش سال و سه ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع کار هنری بمدت ٢ سال محکوم شده است.

وکیل توماج صالحی درباره جزئیات پروندە توماج صالحی اظهار داشتە: «براساس راێ دادگاه، توماج صالحی  با اتهام افساد فی الارض به مدت  ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شدە است.وکیل توماج صالحی همچنین افزود:توماج صالحی همچنین در راستای اعمال مجازات‌های تکمیلی از تاریخ قطعیت حکم به مدت ۲ سال، ممنوع الخروج شده و پاسپورتش ابطال خواهد شد.این خواننده رپ همچنین از هرگونه فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی به مدت ۲ سال محروم شده است. طبق گفته این وکیل، توماج که از هشتم آبان ۱۴۰۱ در انفرادی به سر برده است بعد از صدور حکم به بند عمومی زندان منتقل شده است.