حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه حبیب کریمی فعال کارگری اهل سنندج

روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه،دادگاه رژیم سنندج در ادامه احضار و بازداشت فعالین کارگری و مدنی،حبیب کریمی فعال کارگری را به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم کرد

بر اساس گزارش دریافتی،حکم صادره علیه این فعال کارگری بە جزای نقدی،معادل دوازده میلیون تومان تبدیل شده است.گفته می شود که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب‌الله کریمی روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار کردید.این فعال کارگری به همراه خبات محمودی، شادمان عبدی، کمال کریمی، عبدالله خیرآبادی، اقبال پیشکاری و همچنین اقبال شبانی، هفت فعال کارگری شهر سنندج هستند کە در دو روز گذشتە در مجموع بە بیش از دە سال حبس محکوم شدەاند.حبیب‌الله کریمی ٢٧ اردیبهشت‌ماه سال جاری،همراه جمعی از فعالین کارگری و مدنی دیگر در حالی که جهت گرامیداشت یاد جانباخته راه آزادی “هومن عبدالهی” به منزل پدر وی رفته بودند،توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان سنندج، بدون ارائه حکم قضایی  بازداشت و به بازداشتگاه این اداره منتقل شده بودند.