حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه رضا مهرگان در دادگاه تجدید نظر

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی برای استعفای علی خامنه‌ای را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که روز یک‌شنبه ۱۸ اسفندماه در زندان اوین به  رضا مهرگان ابلاغ شد، این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.پیشتر شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران در حکمی رضا مهرگان را به هفت سال زندان تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به یکی از روستاهای خراسان جنوبی محکوم کرده بود.