حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه سه شهروند اهل پیرانشهر

سه شهروند اهل پیرانشهر ه نامهای “شورش عبدالله نژاد”، “نجم الدین سخنور” و “صلاح آجی” توسط دادگاه رژیم این شهر مجموعا به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره شورش عبدالله نژاد، نجم الدین سخنور و صلاح آجی از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. این شهروندان در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به همراه دو شهروند دیگر به نامهای “اسماعیل حاجی عبدالله” و “علی جولا” به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. این شهروندان نهایتا با اتمام مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.