حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه سه فعال صنفی معلمان

رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی فعالین صنفی معلمان توسط دادگاه رژیم در تهران مجموعا به ۱۵ سال و یک ماه حبس و سایر مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
براساس مطلبی که رامین صفرنیا, وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود منتشر کرده است، رسول بداقی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام تبلیغ علیه رژیم به ۱ سال حبس، جعفر ابراهیمی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال و بابت اتهام تبلیغ علیه رژیم به ۱ سال حبس و محمد حبیبی بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه و بابت اتهام تبلیغ علیه رژیم به ۱ سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این، آنها همگی دو سال از فعالیت و عضویت در گروه ها و خروج از کشور منع شده اند.