حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه سه مخالف حجاب اجباری

دادگاه تجدیدنظر رژیم “یاسمن آریانی”، “منیره عربشاهی” و “مژگان کشاورز”، از فعالان مخالف حجاب اجباری را به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرده است.

برپایه گزارش منتشره، این سه  فعال مخالف حجاب اجباری، پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در 8 مارس روز جهانی زن، به زنان گل می‌دادند.  نیروی انتظامی رژیم یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را فروردین ماه امسال به اتهام “تشویق به فساد و فحشا” بازداشت کرده بود. آنها پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. یک ماه بعد، نیروهای امنیتی مژگان کشاورز را هم در منزل شخصی‌اش با همین اتهام بازداشت کردند. لازم به یادآوری است که  در دو سال گذشته شمار دیگری از زنان معترض به حجاب اجباری از جمله فرشته دیدنی و صبا کردافشاری بازداشت شده بودند.