حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه سه نفر از اعضای انجمن سبز چیا در مریوان

روز سه شنبە 21 شهریورماە،دستکم سه نفر از اعضای انجمن سبز چیای مریوان با نام‌ های “کاوە کریمیانی، کاوە داستان و مادح خوشنواز” در یک دادگاە چند دقیقەای و بدون هیچ مدرکی جمعا بە ٩ ماە حبس محکوم شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،عصر روز یکشنبه 19 شهریور،نیروهای امنیتی به جلسه سالانه انجمن سبز چیا که در باغ یکی از اعضای این انجمن مردم ‌نهاد در روستای «نچی» مریوان در حال برگزاری بود یورش برده و بیشتر از 35 عضو این نهاد را بازداشت کردند.اکثریت بازداشت شدگان همان شب با دادن تعهد کتبی آزاد شده‌اند اما 3 نفر از این افراد کماکان در بازداشت به سر می‌برند.