حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه سپیده قلیان

روز شنبه 11 شهریورماه،سپیده قلیان فعال کارگری محبوس در زندان اوین،توسط شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادره،سپیده قلیان توسط شعبه نامبرده به اتهام «کشف حجاب و فراهم آوردن موحبات فساد و فحشا و اصرار وی بر ارتکاب جرم موصوف در جلسات دادگاه» به یک سال و سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.گفتنی است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان،روز ۳۱ مردادماه در زندان اوین برگزار شد.این جلسه که به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور،خبرنگار صدا و سیما علیه سپیده قلیان گشوده شده بود،در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران‌ با حضور این خبرنگار برگزار شد.