حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه شش شهروند در سنندج و کرمانشاه

طی روزهای گذشته، دستکم شش شهروند ساکن سنندج و کرمانشاه به نام های “عبید عزیز نژاد، فردین کریمی، آرمان وفایی، آرمین اسپرلوس، و افشین شیخ الاسلامی و ایرج رحیم زاده به اتهامات “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام ” مجموعا به 19 سال زندان محکوم شدند

برپایه گزاش منتشره “عبید عزیز نژاد” شهروند ساکن کرمانشاه، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با تودیع قرار وثیقه‌ به صورت موقت آزاد شده است. همچنین چهار شهروند دیگر به نام های فردین کریمی، آرمان وفایی، آرمین اسپرلوس و ایرج رحیم زاده، توسط شعبه‌ اول دادگاه رژیم در سنندج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هرکدام به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند. همزمان افشین شیخ الاسلامی، از اعضای سابق انجمن های محیط زیست سنندج نیز به یک ماه حبس محکوم گردیده است.