حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه عادل عساکره

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه ۳۱ خرداد ماه، عادل عساکره، معلم مدرسه اشرفی اصفهانی روستای سفحه از توابع شهرستان شادگان از بابت اتهامات تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری و توهین به مقامات و ماموران، توسط دادگاه رژیم در این شهرستان،در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

برپایه این گزارش،اتهامات منتسب به عادل عساکره، به دلیل فعالیت‌های وی در فضای مجازی و انتشار مطالب انتقادی از نحوه مدیریت منابع مالی و عدم توجه به مشکلات معیشت و اقتصادی شهروندان، ظلم و ستم وارد شده بر روستائیان و تصرف زمین‌های آنان در استان خوزستان بوده است.