حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه عثمان اسماعیلی

روز پنجشنبه 2 شهریورماه،عثمان اسماعیلی،فعال کارگری و شهروند اهل شهرستان سقز توسط دادگاه رژیم این شهرستان به حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش دریافتی،عثمان اسماعیلی توسط شعبه یک دادگاه رژیم در سقز از بابت اتهام “تبلیغ علیه رژیم در مراسم ژینا امینی به ۷ ماه و پانزده روز حبس تعزیری و به ظن “عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون رژیم به ۳۱ ماه و پانزده روز” حبس تعزیری محکوم شده است.حکم صادر شده علیه وی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی”مجازات اشد” یعنی ۳۱ ماه و پانزده روز حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.گفتنی است که این فعال کارگری در طول دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده نیز محروم بود.