حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه فعال حقوق زنان ندا ناجی

 

“ندا ناجی” فعال حقوق زنان و فعال مدنی زندانی در ایران، از سوی دادگاه رژیم در تهران به ۵ سال و شش ماه زندان محکوم شد.

برپایه گزارش منتشره، این فعال مدنی زندانی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه رژیم به ریاست قاضی مقیسه، بابت اتهام “توهین به ماموران دولتی” به شش ماه زندان و به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال زندان محکوم شده است. این فعال حقوق زنان در روز جهانی کارگر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. وی تنها بازداشتی روز جهانی کارگر است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد و بنابه گزارشات، بارها با درخواست تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه مخالفت شده است.