حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه فعال دانشجویی عادل گرجی

دادگاه رژیم در تهران روز دوشنبه 21 بهمن ماه، حکم عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران که در جریان اعتراضات کارگران در روز جهانی کارگر بازداشت شده بود را صادر کرد.

“عادل گرجی” دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به ۴ ماه حبس تعزیری، ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب محکوم شد. این حکم روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه به وی ابلاغ شده است. عادل گرجی در تاریخ ۷ شهریورماه امسال به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” توسط نیروهای امنیتی برای مدتی بازداشت شده بود.