حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه فعال دانشجویی لیلا حسین زاده

“لیلا حسین زاده”، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم در تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
برپایه گزارش منتشره، لیلا حسین زاده به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. شرکت در مراسم تولد “محمد شریفی مقدم” درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن شعار و خواندن سرود مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است. لازم به ذکر است که نامبرده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.