حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه فعال کارگری عسل محمدی

عسل محمدی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. بر اساس این حکم وی از بابت اتهامات «تبلیغ علیه رژیم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. عسل محمدی و هیرداد پیربداقی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند. آنها در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.