حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه فعال کارگری هیراد پیربداقی

روز شنبه 14 اسفند ماه، هیراد پیربداقی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه رژیم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بر اساس این حکم، حضور مقابل یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی یکی از مصادیق اتهامات هیرداد پیربداقی عنوان شده است. نامبرده به همراه عسل محمدی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۱۱ دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه از بند عمومی زندان اوین آزاد شد. او  پیشتر نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌ است.