حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه هشت فعال سیاسی

طی روزهای گذشته، هشت فعال سیاسی در شهرهای کرمانشاه، ارومیه، جوانرود و سنندج به نام های “جمال محمودزاده”، “حسن هاشمی”، “عبدالله احمدی”، “کامران قاسمی”، “امید سعیدی”، “کیهان رشیدی”، “سردار اوزموش” و “باسام مرادی” مجموعا به تحمل ۵۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

برپایه گزارش منتشره جمال محمودزاده از سوی دادگاه رژیم در ارومیه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. “حسن هاشمی” از اهالی کرمانشاه از سوی دادگاه رژیم در این شهر به اتهام “تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همزمان در شهرستان جوانرود طی روزهای گذشته عبدالله احمدی ٢٨ ساله به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردید. در گزارشی دیگر طی روزهای گذشته سه شهروند به نام‌های کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی از سوی شعبه‌ دوم دادگاه رژیم  در ارومیه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه ارومیه یک شهروند دیگر به نام سردار اوزموش را به اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.