حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه پنج شهروند اهل سقز

پنج شهروند اهل شهرستان سقز به نامهای “علی قادری، آرمیا رنجبری، هیوا امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور” توسط دادگاه رژیم در این شهر مجموعا به ۴ سال و یازده ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه سقز از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، علی قادری به ۷ ماه حبس تعزیری، هیوا امینی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، وریا امینی به ۸ ماه حبس تعزیری و رحمان رحیم پور به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین بر اساس این حکم آرمیا رنجبری نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام به ۱۰ ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به خامنه ایی به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است این افراد در مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریورماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.