حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه پیام درفشان

بنا به گزارش منتشره روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط دادگاه رژیم در کرج به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان با انتشار یادداشی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۷ و در ارتباط با بازداشت پیام درفشان در منزل موکل خود آرش کیخسروی، بوده است، عنوان اتهامی مطروحه در دادنامه را توهین به رهبری و دلیل صدور این حکم را برگرفته از چت خصوصی او عنوان کرده است.