حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا

روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه،کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به ۵ سال زندان محکوم شد.

بنا به گزارش منتشره،آقای صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.