حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه کیوان صمیمی

روز یکشنبه 25 خردادماه،کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر سال۹۸ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به ۳ سال زندان محکوم شد.

بنا به گزارشات منتشره،شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران در اردیبهشت ماه سال‌جاری طی حکمی غیابی، کیوان صمیمی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.پس از اعتراض کیوان صمیمی،دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد و این بار،او را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.