حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه یکی دیگر از زندانیان اعتراضات آبان ماه

روز دوشنبه 5 اسفندماه،سمیرا هادیان،‌ زندانی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران،‌ با حکم دادگاه رژیم در تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش منتشره، هادیان با اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تمرد از دستور ماموران دولتی» و‌ «توهین به ماموران» محکوم شده است.در صورت تایید این حکم دادگاه، از مجموع حبس او پنج سال آن را که مربوط به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» است اجرا خواهد شد. هادیان در روز ۳۰ آبان‌ماه و در پی اعتراض‌های سراسری به افزایش قیمت بنزین بازداشت و مدتی بعد پس از پایان بازجویی در روز ۱۰ دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.