حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه یکی دیگر از معترضان دیماه 98

روز شبنه اول شهریور ماه سینا ربیعی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۸ در دادگاه رژیم در تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش منتشره، سینا ربیعی، که در جریان اعتراض به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران بازداشت شده بود، توسط دادگاه رژیم در تهران به اتهام “اجتماع و تبانی ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.