حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه یک فعال سیاسی در ارومیه

روز سه شنبه 20 اسفند ماه شعبه دوم دادگاه رژیم در ارومیه “شهرام کاظمیان” فعال سیاسی،‌ را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد.

“همکاری با احزاب اپوزیسیون رژیم”، “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام” از اتهامات وارده به وی می باشد. نامبرده روز دوشنبه ۱۶ دی‌ماه از سوی ماموران امنیتی اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود. او پس از ۲۶ روز تحمل زندان انفرادی برای محاکمه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.‌ جلسه دادگاه او روز ۱۲ اسفندماه برگزار شد.