حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس و شلاق علیه شش تن از معترضان آبانماه

طی اسفندماه سال گذشته، ۶ تن از نوجوانان بازداشتی در جریان اعتراضات سراسری آبان، به نام های “محمدرضا حیدری، امیر باوی، جبار فیوجی، علی اکبرنژاد، رضا اکبرنژاد و سالار فیوجی توسط دادگاه رژیم در شیراز محاکمه و مجموعا به ۴۶۸ ضربه شلاق، جزای نقدی و احکام جایگزین حبس شامل خدمات عمومی رایگان و از این میان دو تن مجموعا به ۶ ماه حبس نیز محکوم شده اند.

بر اساس گزارش منتشره، محمدرضا حیدری، نوجوان بازداشتی در جریان اعتراضات آبان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۴۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری منطقه ۱۰ شیراز محکوم شده است. امیر باوی، از بابت اتهام «مشارکت در تخریب اموال دولتی» محاکمه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.جبار فیوجی، دیگر نوجوان معترض از بابت اتهام «اخلال در نظم» به ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و از بابت اتهام «شرب خمر» نیز به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.  همچنین علی اکبرنژاد، از بابت اتهام «شرب خمر» به ۸۰ ضربه شلاق و از بابت اتهام «اخلال در نظم» به ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. رضا اکبرنژاد و سالار فیوجی دو متهم دیگر نیز هرکدام به ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و از بابت اتهام «شرب خمر» نیز به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.