حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه امدادگر بلژیکی در ایران

“اولیویه وندکاستیل” امدادگر بلژیکی روز چهارشنبه 23 آذرماه توسط دادگاه رژیم به 28 سال زندان محکوم شد.

این امدادگر بلژیکی بهمن ماه گذشته در ایران بازداشت شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود. وزیر دادگستری بلژیک پیشتر گفته بود که یک شهروند این کشور به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده است. حدود دو هفته پیش خانواده نامبرده خبر دادند که او به دلیل «رفتار غیرانسانی» که در زندان با آن روبرو است، اعتصاب غذا کرده است. در همین خصوص  این امدادگر با تاکید بر بی‌گناهی او می‌گویند حکومت ایران او را «گروگان» گرفته تا بلژیک را برای آزاد کردن “اسدالله اسدی” دیپلمات ایرانی تحت فشار بگذارند.