حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه دو روزنامه نگار

سعیده شفیعی، نویسنده و روزنامه‌نگار، اعلام کرد دادگاه رژیم، او و نسیم سلطان‌بیگی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، را به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است.

سعیده شفیعی دوشنبه ۹ مرداد در توئیتی نوشت که شعبهٔ ۲۶ دادگاه رژیم آن‌ها را به‌اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس و به‌اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه زندان محکوم کرده که درمجموع به معنای مجازات چهار سال و نیم زندان برای هریک از آن‌ها است. به‌گفتهٔ این روزنامه نگار،دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها نیز در رأی صادرشده برای آن‌ها درج شده است. او همچنین خبر داده که مهرنوش زارعی، روزنامه‌نگار و نویسنده، در این پرونده «تبرئه» شده است.