حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه دو زندانی سیاسی

 

 

“محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی” دو زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از درون زندان، توسط دادگاه رژیم هرکدام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شدند.

حکم صادره در ارتباط با پرونده جدیدی است که این دو زندانی در نهمین سال حبس خود با آن روبرو شدند. پیشتر از بابت بخش اول این پرونده محمدصابر ملک رئیسی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. لازم به ذکر است جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۹۸، در دادگاه رژیم در اردبیل برگزار شده بود. این دو زندانی اوایل فروردین ماه سال جاری از طریق ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ تنظیم شده بود، در ارتباط با بخش دوم پرونده‌ای که با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در زندان علیه آنها مفتوح شده بود، به این دادگاه احضار شده بودند.