حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه روزنامه نگار حسین روئین تن

“حسین روئین‌تن” روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن دشتستان، روز پنجشنبه 4 فروردین ماه وسط دادگاه رژیم در این شهر به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی ۱۵ میلیون تومانی محکوم شد.

براساس این حکم، نامبرده، از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۱۰ سال حبس، به اتهام “تبلیغ علیه رژیم” به یک سال حبس، به اتهام “توهین به مقدسات” به پنج سال حبس، به اتهام “توهین به خمینی و خامنه‌ای” به ۲ سال حبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.