حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه سه تن از معترضان آبانماه

دادگاه تجدید نظر رژیم در استان کرمانشاه سه تن از معترضان آبانماه سال 98 به نام های “خلیل اسدی، مهدی ابدالی و صحبت امیدی” را مجموعا به ۱۰ سال و ۴ ماه حبس محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره در دادگاه بدوی علیه “خلیل اسدی” در دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به سه ماه و یک روز و حکم “مهدی ابدالی” نیز به یک ماه حبس کاهش یافته است. همچنین حکم ده سال حبس یک شهروند دیگر به نام “صحبت امیدی” نیز در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است. لازم به ذکر است این سه شهروند پیشتر در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به مجموعا به ۱۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بودند.