حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه سه فعال سیاسی

“پرستو معینی، زهرا صفایی و محمدمسعود معینی” سه فعال سیاسی توسط شعبه ۲۳ دادگاه رژیم در تهران مجموعا به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این حکم، این سه نفر هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند زهرا صفایی علاوه بر این به اتهام توهین به خامنه ایی و  خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این افراد همچنین به منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته های سیاسی یا اجتماعی محکوم شده اند.