حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه سه نوکیش مسیحی

روز شنبه 20 فروردین ماه سه نوکیش مسیحی ساکن رشت، به نام های “احمد سرپرست”، “ایوب (فرزین) پوررضازاده” و “مرتضی حاجب‌مشهود” توسط دادگاه رژیم در این شهر به 15 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه رژیم در رشت صادر شده، آنها برای اتهاماتی از جمله “تشکیل کلیسای خانگی”، “تبلیغ علیه رژیم”، “ارتباط با عوامل خارج از کشور”، محکوم شده‌اند. گفتنی است این نوکیشان مسیحی در تاریخ ۱۴ شهریور سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند.