حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه فاروق ایزدی نیا، محقق و مترجم بهایی

طی روزهای اخیر “فاروق ایزدی نیا”، محقق و مترجم بهایی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با صدور دادنامه ای اتهام «فاروق ایزدی نیا» را با توجه به تدریس وی در موسسه علمی “بی اچ ی” که از دانشگاههای مجازی بهائیان می باشد، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق هدایت تشکیلات بهائی» اعلام و وی را  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.